KeresésKeresésoznámeníÉrtesítésekSaját fiókomSaját fiókomKosárKosár 0
Főzni szeretnék Shop Rólunk Lépjen kapcsolatba velünk
I.     ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 


 1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben egyrészt Ön, mint vásárló, másrészt mi, mint eladó jogainak és kötelezettségeinek leírását találja meg. Ezeket a feltételeket alkalmazzuk abban az esetben, ha a http://www.jokateszunk.hu/ oldalon elérhető webáruházunkon keresztül ad le megrendelést és amely feltételek mellett egy ilyen megrendelés esetén megkötendő adásvételi szerződés létre jön.


 1. Ahol a Vásárlóról beszélünk, az Önt jelenti, akár fogyasztó, akár vállalkozó, a vonatkozó jogszabályok értelmében.


 1. Ahol az Eladóról beszélünk, az a VERDON CAPITE s.r.o. (Kft.), székhelye: Bělehradská 858/23, 120 00 Prága, Cseh Köztársaság (EU), adószáma: 03497054, cégjegyzékszáma: C 232448, nyilvántartó hatóság: Prágai Városi Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartás. Ez a vállalat működteti a webáruházat is, és kezeli az Ön megrendelését.


 1. Amikor megrendelésről beszélünk a webáruházunkból, az egy megkötött adásvételi szerződést jelent, ahol Ön (a Vásárló) és mi (az Eladó) vagyunk a szerződő felek, és amelynek tárgya az, hogy mi a terméket átadjuk Önnek, valamint lehetővé tegyük, hogy Ön a termékre vonatkozó tulajdonjogot megszerezze, valamint Ön a terméket átvegye és a vételárat megfizesse.


 1. Az általunk megrendelésre kínált termékek típusát illetően megfelelünk a Magyarország területén történő forgalmazásukhoz szükséges valamennyi jogi követelménynek. Magyarországravonatkozó valamennyi szabályozásnak teljes mértékben megfelelve járunk el. Különösen a szerzői jogi védelem alatt álló művek körében a felhasználási jogunkat semmi sem korlátozza, pontosabban az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges mértékben jogosultak vagyunk a szerzői jogi védelem alatt álló műre engedélyt adni Önnek, és lehetővé tenni, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben kezelje.


 1. Minden szöveg, grafika, illusztráció, fénykép, valamint egyéb kísérőanyag a vonatkozó jogszabályok értelmében szerzői jogvédelem alatt álló műnek minősül, amelyekhez fűződő jogokat teljes mértékben gyakoroljuk. E szerzői jogvédelem alatt álló művek bármilyen kezelése, amely ellentétes a törvénnyel vagy a korábbi megállapodással, a szerzői jog megsértésének minősül, és ebben az értelemben büntetőeljárás alá vonható.


 1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés tartalmának szerves részét képezik. Ha két egymásnak ellentmondó szerződéses cikk jelenik meg - az egyik itt az Általános Szerződési Feltételekben, a másik pedig az adásvételi szerződés tartalmának más módon történő megtárgyalásakor -, akkor az Általános Szerződési Feltételek rendelkezése nem alkalmazható.


 1. Kifejezett megállapodás esetén lehetőség van olyan adásvételi szerződés megkötésére, amely egyáltalán nem tartalmazza ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, vagy módosítja azok egyes rendelkezéseit.


 1. Az adásvételi szerződés megkötésével Ön elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában érvényes formában.


II.    INFORMÁCIÓ

Árképzési információ:
-    minden megadott ár végleges és forintban értendő, valamennyi adót és díjat tartalmazza (az árat a termék kiszállításának költségei, valamint a csomagolás és az termék esetleges különleges módon történő kiszállításának költségei nélkül kell megadni); helytelenül megadott ár esetén a jelen Általános Szerződési Feltétel III.6. pontjában foglaltak alkalmazandóak;

-    ha a terméket különleges módon kell szállítani vagy csomagolni, a csomagolás és a termék szállítása külön költséget jelent; ezeket a költségeket az adott termékre vonatkozóan a webáruházunkban tüntetjük fel, vagy azokat Önnel előre egyeztetjük;

-    a fizetendő végső vételár a következőkből áll: (i) a termék ára, (ii) a termék szállításának vonatkozó költségei és (iii) a termék csomagolásának és különleges módon történő szállításának esetleges költségei; a fizetendő végső vételár egyoldalúan nem változtatható meg.

 1. Elfogadott fizetési módok:
-    a vételár a következő módokon fizethető:

-    a PayPal Inc. által üzemeltetett PayPal fizetési átjárón keresztül, székhelye: 2221 North 1st Street San Jose, CA 95131, Amerikai Egyesült Államok, vagy a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., székhelye: Luxemburg (EU), nyilvántartási száma: L-1150;

-    a ComGate Payments a.s. által üzemeltetett ComGate fizetési átjárón keresztül, székhelye: Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, Cseh Köztársaság (EU), adószáma: 27924505, cégjegyzékszáma: B 3755, nyilvántartó hatóság: Hradec Královéi Kerületi Bíróság. Telefon: +420 228 224 267, E-mail: platby-podpora@comgate.cz

-    a termék átvételekor a megrendelésben megadott helyen ("fizetés utánvétellel").

-    a PayPal vagy a ComGate fizetési átjárón keresztül történő fizetés esetén az Ön kötelezettsége abban a pillanatban teljesül, amikor a vételárnak megfelelő összeget a számlánkon jóváírják;

-    "fizetés utánvétellel" esetén a vételár a termék átvételekor fizetendő.

A PayPal fizetési átjárón vagy a ComGate fizetési átjárón keresztül történő fizetés az ajánlat elküldésével együtt történik és annak elfogadása előtt, a jelen Általános Szerződési Feltételek III.5. pontjában foglaltak szerint.

 1. Szállítási információk:
-          a termékeket a következő módokon lehet szállítani:

-          a jelen Általános Szerződési Feltételek IV.1. pontjába foglalt szerint, valamely kiszállítótól való átvétellel;

-          a jelen Általános Szerződési Feltételek IV.2. pontjába foglaltak szerint, valamely kiszállító létesítményében történő átvétellel.

-          a termék tulajdonjogát annak átvételével vagy a vételár teljes kifizetésével lehet megszerezni, attól függően, hogy melyik következik be később;

-          a termék károsodásának veszélyéből eredő kockázat a Vásárlót terheli, kezdve az első kiszállítónak való átadás időpontjától.

III.    AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
 1. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a másik fél megkapja a megkötésére vonatkozó javaslat elfogadását (ezt nevezzük ajánlatnak). Az ilyen ajánlat bármilyen módosítással vagy eltéréssel történő elfogadása jogi értelemben nem minősül az ajánlat elfogadásának, és nincs joghatása.


 1. Az ajánlat tartalmának nem írásban történő megerősítése, amely az ajánlat elfogadott tartalmától való eltérést mutat, nem jár joghatással; az ajánlatot a megadott e-mail címre is vissza kell igazolni.


 1. A kéretlen teljesítés elfogadása jogi értelemben nem jelenti az ajánlat elfogadását, és nem jár joghatásokkal.
 2. A termék bemutatása és a róluk szóló információk:


-    a webáruházunkban feltüntetett javaslatok, amelyek egy termék bizonyos áron történő kiszállítására vonatkoznak, még nem jelentenek ajánlatot (ahogyan azt fentebb említettük), azaz pusztán azzal, hogy Ön elfogad egy ilyen termék szállítására vonatkozó "ajánlatot" (a megrendelés elküldésével), még nem fejezi ki az ezen termékkel kapcsolatos adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó akaratát; a termékek webáruházunkban történő bemutatása még nem minősül jogi értelemben vett ajánlatnak;

-    a webáruházunkban a termékek árára, tulajdonságaira, minőségére, kivitelezésére és mennyiségére vonatkozóan megadott információk kötelező érvényű alapot képeznek az Ön által tett ajánlatok esetében (kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételek III.6. pontjában foglaltak szerint tévesen megadott árat);

-    az ajánlat jogi értelemben tehát csak az Ön által az online megrendelőlapon keresztül elküldött megrendelést jelenti; az ilyen érvényes megrendelés feltétele a megrendelőlapon megadott összes szükséges adat és követelmény pontos és teljes körű kitöltése, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek megismerése és elfogadása.

termék 
 1. Az adásvételi szerződés megkötése:
-    megrendelés leadásához ki kell töltenie az online megrendelőlap összes szükséges mezőjét, el kell olvasnia az Általános Szerződési Feltételek szövegét, és el kell fogadnia azokat, majd meg kell erősítenie a megrendelést;

-    a megrendelés elküldéséig lehetősége van az összes megadott adat ellenőrzésére és módosítására;

-    mikor Ön leadja a megrendelést (Ön ajánlatot tesz), azt azonnal feldolgozzuk, és visszaigazoljuk a megadott e-mail címre; ez a visszaigazolás azonban jogi értelemben még nem jelenti az ajánlat elfogadását;

-    az ajánlatot annak elfogadásáig (az elfogadás kézbesítésének pillanatáig) bármikor indoklás nélkül visszavonhatja a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@jokateszunk.hu;

-    az ajánlat elfogadása az Ön által megadott e-mail címre küldöttpozitív válasz pillanatában történik, amegrendelés feldolgozását és megerősítését követően; az ajánlat elfogadásakor nem teszünk semmilyen kiegészítést vagy eltérést a megrendelés tartalmától, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételek III.6. pontjában foglalta szerinti tévesen megadott ár esetén, valamint abban az esetben, ha az megrendelt terméket már nem kínáljuk;

-    az ajánlat elfogadásának kézbesítésével az adásvételi szerződés létrejön, azzal a kikötéssel, hogy az adattovábbítás esetleges hibáiért nem vállalunk felelősséget;

-    a megrendelés visszaigazolásához csatolva küldjük az Általános Szerződési Feltételek azon a napon hatályos szövegét, amikor Ön a megrendelésben elfogadta azokat.

 1. Eljárás tévesen megadott ár esetén:
-          ha a megrendelt termék ára a webáruházunkban tévesen szerepel (például az árképzési feltételek változtak), a helyes árat azonnal közöljük Önnel e-mailben;

-          ez a válasz nem az ajánlat elfogadása, hanem ellenajánlat, és az adásvételi szerződés megkötéséhez Önnek ezt az új árat vissza kell igazolni a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@jokateszunk.hu;

-          az Ön visszaigazolásával az adásvételi szerződés megkötésre kerül (az új árral), azzal a feltétellel, hogy az új ár elfogadásán kívül további kiegészítések vagy eltérések nem tehetők.

IV.    TERMÉK SZÁLLÍTÁSA
 1. Szállítás a fuvarozótól való átvétel útján:
-    a termékek szállítását a következő fuvarozók biztosítják:

-    Packeta (https://packeta.com), Packeta Hungary Kft., székhelye: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép., adószáma: 25140550-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-202186.

-    Express One (https://expressone.hu/), Express One Hungary Kft., székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 12., adószáma: 13947109-2-43, cégjegyzékszáma: 01-09-980899.

-    Fáma Futár (https://famafutar.hu/), FámaFirst Kft., székhelye: 2220 Vecsés, Almáskert utca 0174/117., adószáma: 11678526-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-208510.

-    DPD (https://www.dpd.com/hu/hu/), DPD Hungary Kft., székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em., adószáma: 13034283-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-888141.

-    Sprinter (https://www.sprinter.hu/), SPRINTER Futárszolgálat Kft., székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39., adószáma: 12263840-2-43, cégjegyzékszáma: 01-09-660447.

-    a termékeket a fuvarozó által meghatározott általános feltételek szerint szállítják; a termékek szállítási költsége azonban a következő:

-... alapvető szállítási költségek........................................ HUF XY;

-... szállítási költségek HUF XY feletti összérték esetén........ HUF 0;

-... szállítási költségek „fizetés utánvétellel” esetén........... HUF XY.

-    A termékek megrendelésekor meg kell adnia a kézbesítési címet, ahol az terméket át szeretné venni. Téves cím esetén Ön felelős a szállítási problémákért, valamint az esetlegesen felmerülő károkért is;

-    a kiválasztott szállítási módtól függetlenül, a ugyfelszolgalat@jokateszunk.hu e-mail címünkön keresztül más szállítási módot is választhat; ebben az esetben azonban Ön viseli a termékek károsodásának veszélyéből eredő kockázatokat, valamint az ilyen eltérő szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket;

-    ha az Ön magatartásából adódó okok miatt az terméket ismételten vagy a megrendelésében foglaltaktól eltérő módon kell szállítani, Ön viseli az ismételt szállítással kapcsolatos többletköltségeket, vagy a más szállítási móddal kapcsolatos költségeket, amelyek a fuvarozó által kínált megoldások költségeivel kapcsolatosak (pl. a fuvarozó telephelyén vagy a kiválasztott találkozási pontokon történő letétbe helyezés költségei);

-    A termék fuvarozótól történő átvételekor Ön köteles ellenőrizni a termék csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót; amennyiben a csomagoláson olyan sérülést talál, amely a termék sértetlenségét megkérdőjelezi (illetéktelen behatolásra utaló nyomok által), a terméket nem köteles átvennie a fuvarozótól.

 1. Szállítás a tervezett furvarozó létesítményeben történő átvételével:
-    a kézbesítés a Packeta (Packeta Hungary Kft., székhelye: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép., adószáma: 25140550-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-202186) szolgáltatásain keresztül biztosított.

-    a termékek kiszállításának és csomagolásának árképzési feltételeit a fuvarozó külön módosítja; a termékek kiszállításának költsége azonban a következő:

-... alapvető szállítási költségek........................................ HUF XY;

-... szállítási költségek HUF XY feletti összérték esetén........ HUF 0;

-... szállítási költségek „fizetés utánvétellel” esetén........... HUF XY.

-    A termékek megrendelésekor ki kell választani egy adott fuvarozó létesítményét, és Ön köteles az terméket a kiválasztott létesítményben átvenni;

-    a kiválasztott szállítási módtól függetlenül, a ugyfelszolgalat@jokateszunk.hu e-mail címünkön keresztül más szállítási módot is választhat; ebben az esetben azonban Ön viseli a termékek károsodásának veszélyéből eredő kockázatokat, valamint az ilyen eltérő szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket;

-    a termék kiszállítása a fuvarozó szerződéses feltételei szerint történik;

-    a termékeket az adott fuvarozó létesítményében átvételre korlátozott ideig tárolják. A fuvarozó értesítést küldd Önnek indokolatlan késedelem nélkül, amikor a termék átvételre készen áll;

-    a termék átvételekor Ön köteles ellenőrizni a termék csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozó létesítményét; amennyiben a csomagoláson olyan sérülést talál, amely a termék sértetlenségét megkérdőjelezi (illetéktelen behatolásra utaló nyomok által), a terméket nem köteles átvennie a fuvarozótól.

 1. Az adásvételi szerződés alapján kiállított számla adóigazolásként és szállítólevélként is szolgál; a számlát az Ön által megadott e-mail címre küldjük.


 1. Amennyiben a "fizetés utánvétellel" opciót választotta, Ön legkésőbb a termék átvételekor köteles kifizetni a vételárat.


 1. Ha a terméket sérült állapotban a fuvarozó kiszállította, és ez nem állapítható meg azonnal a kézbesítéskor, Ön köteles indokolatlan késedelem nélkül értesíteni minket a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@jokateszunk.hu.


 1. Ha az terméket különleges módon kell csomagolni és szállítani, ezzel kapcsolatban mindig felek közötti kifejezett megállapodás szükséges.


 1. A szállítási határidő a vételár teljes kifizetésétől (jelen Általános Szerződési Feltételek II. pontja) vagy a termék megrendelésétől kezdődik, amennyiben a "fizetés utánvétellel" opciót választja; a szállítási határidőt a webáruházunkban határozzuk meg az adott termékre vonatkozóan. Ha a megrendelt terméket nem tudjuk a megadott határidőn belül leszállítani, erről haladéktalanul tájékoztatjuk Önt, és közös megegyezéssel új szállítási határidőt állapítunk meg.


 1. A termék átvételének késedelme esetén élhetünk a termék saját erőből történő értékesítésének jogával, és az értékesítésből származó bevételt a vételár kifizetésére választott módon küldhetjük el Önnek (kivételt képeznek a "fizetés utánvétellel" esetek). Ezen túlmenően jogosultak vagyunk kártérítésre a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, valamint a termék kiszállításával kapcsolatban szükségszerűen felmerült költségek összegében. Hasonlóképpen, az ilyen helyzetekben nem vagyunk kötelesek az Ön kérésére a terméket újra kiszállítani. Ugyanakkor, ha a terméket ismételten és többször nem veszik át, jogosultak vagyunk az adásvételi szerződéstől a jelen Általános Szerződési Feltételek VI. szakaszába foglaltak szerint elállni.


V.    SZERZŐDÉSES FELELŐSSÉG


 1. Az alább megadott rendelkezések nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor Ön vállalkozó, és az adásvételi szerződés az Ön kereskedelmi, termelési vagy hasonló tevékenységére vonatkozik, kivéve, ha erre vonatkozó nemzeti jogszabályok másként nem rendelkeznek.


 1. Előzetes kérésre az Ön kötelezettségeinek terjedelme és időtartama megerősíthető.


 1. Felelősségünk a hibás teljesítésért:


-    amennyire lehetséges, mi felelünk azért, hogy a termék a kiszállítás alkalmával hibátlan legyen (az ilyen hibák különösen azt jelentik, hogy a termék nem rendelkezik a megállapodás szerinti tulajdonságokkal, nem alkalmas a kért célra vagy arra a célra, amelyre a terméket általában használják, nem felel meg a szerződés szerinti minta vagy modell minőségének vagy teljesítményének, ha a minőséget vagy a kialakítást a szerződés szerinti minta vagy modell alapján határozták meg, nem megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van, vagy nem felel meg a jogszabályi előírásoknak);

-    felelősek vagyunk ezekért a hibákért, ha azok a szállítástól számított 24 hónapon belül jelentkeznek (kivéve a szokásos használatból eredő kopást);

-    Önt nem illeti meg a hibás teljesítésből eredő jog, ha Ön (a termék átvétele előtt) tudta, hogy a termék hibás, vagy ha a hibát Ön okozta.

 1. Az Ön hibás teljesítésből eredő jogai:
-    ha a termék hibás, Ön kérheti egy új vagy hasonló értékű, hibátlan termék kiszállítását is, ha ez a hiba jellege miatt nem aránytalan (ha a hiba csak a termék egy részét érinti, Ön csak annak cseréjét kérhet);

-    ha ez az eljárás nem lehetséges, Ön elállhat az adásvételi szerződéstől (a jelen Általános Szerződési Feltételek VI. szakaszába foglaltak szerint);

-    ha a hiba jellege miatt aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kijavítható, Ön jogosult a hiba ingyenes kijavítására;

-    ha Ön nem áll el az adásvételi szerződéstől, vagy ha nem él a hibátlan, új termék kiszállításának jogával, vagy a termék alkatrészeinek cseréjére vagy annak javítására vonatkozó jogával, akkor Ön ésszerű árengedményt kérhet; továbbá Ön jogosult ésszerű árengedményre, ha nem tudunk hibátlan új terméket szállítani, alkatrészt cserélni vagy a terméket megjavítani, valamint ha nem gondoskodunk ésszerű időn belül a hiba elhárításáról, vagy ha a hiba elhárítása jelentős nehézségekkel járna Önnek;

-    Ön jogosult a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlása során felmerült ésszerű költségek megtérítésére.

 1. A hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlása, azaz a panaszeljárás:
-    Ön a hibás teljesítésből eredő jogait a hiba felfedezése után azonnal, vagy indokolatlan késedelem nélkül, miután azt kellő gondosság mellett felfedezhette volna, a ugyfelszolgalat@jokateszunk.hu e-mail címünkön történő bejelentésével gyakorolja. Ebben a bejelentésben kérjük, hogy a hiba bizonyításához adja meg a probléma leírását és csatoljon hozzá egy ezt igazoló fényképet. Továbbá kérjük, ne felejtse el megadni a rendelésszámot, hogy könnyebben párosíthassuk az terméket egy rendeléssel;

-    az olyan hibákból eredő jogok esetében, amelyekkel a termék már a szállításkor rendelkezett, Ön legkésőbb a szállítástól számított 24 hónapon belül gyakorolhatja azokat, és Önnek kell bizonyítania, hogy a termék már a kiszállításkor hibás volt; ez nem vonatkozik a kiszállítástól számított első hat hónapra, amikor Önnek nem kell bizonyítania a termék hibáját a szállításkor;

-    a termék fuvarozótól való átvételével Ön a fuvarozási szerződésből eredő jogokat szerez meg helyettünk, beleértve a termékeket ért olyan károkért való kártérítési igényt, amelyekért a fuvarozó felelős;

-    a kiszállítástól számított 24 hónapon belül felmerülő hibás teljesítésből eredő jogok esetén Ön legkésőbb a kiszállítástól számított 24 hónapon belül gyakorolhatja azokat;

-    a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlása során meg kell mondania, hogy melyik jogát gyakorolja (a jelen Általános Szerződéses Feltételek V.3. pontjába foglaltak szerint), el kell vinnie a becsomagolt terméket a Packeta legközelebbi kirendeltségére, majd be kell diktálnia a 90754433-as azonosítót a személyzetnek. A terméket megfelelő csomagolásba kell csomagolni a sérülések elkerülése érdekében, tisztának és teljesnek kell lennie, valamint el kell látnia az összes szükséges jelöléssel, amely a termék tartozékait képezte a szállításkor;

-    mindig csatolja a termékhez a kitöltött panaszbejelentő lapot, amely elérhető ITT;

-    Önt elektronikus úton, a megadott e-mail címen keresztül értesítjük a panasz rendezéséről.

 1. Megalapozott panasz esetén Ön jogosult a panaszával kapcsolatban felmerült célszerű költségek megtérítésére; az általunk biztosított vagy visszaküldött pénzösszegeket, ha van ilyen, bankszámlájára történő átutalással fizetjük ki, vagy a fizetésre használt bankkártyára visszautaljuk.
 

VI.    AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
 1. Az adásvételi szerződés az elállással felmondható; ekkor a kötelezettségek kezdettől fogva megszűnnek.


 1. Ön nem állhat el az adásvételi szerződéstől, illetve nem kérheti új termék kiszállítását, ha nem tudja a terméket abban az állapotban visszaszolgáltatni, amelyben átvette, kivéve, ha a terméket a hiba felfedezése előtt használta, nem tette lehetetlenné a termék változatlan állapotban történő visszaszolgáltatását, ha a termék állapota a hiba felfedezése érdekében végzett vizsgálat eredményeként megváltozott, vagy ha a terméket a hiba felfedezése előtt eladta, és ezzel egyidejűleg visszatéríti számunkra annak azt az összeget, amellyel Ön a termék használatából hasznot húzott.


 1. Az elállási jog akkor is megszűnik, ha Ön a termék hibáját (a jelen Általános Szerződéses Feltételek V.3. pontjába foglaltak szerint) nem jelenti be időben, azaz indokolatlan késedelem nélkül, miután azt kellő gondossággal és kellő időben elvégzett vizsgálat során megállapíthatta, vagy rejtett hiba esetén indokolatlan késedelem nélkül, miután azt kellő gondossággal megállapíthatta, de legkésőbb a termék átadásától számított 2 éven belül.


 1. A hibát elektronikusan a ugyfelszolgalat@jokateszunk.hu e-mail címünkön lehet bejelenteni.


 1. Ha Ön ügyfél, a következőek alkalmazandóak:
-    az elállási jog a termék kiszállításától számított 30 napon belül gyakorolható (a termék több részének kiszállítása esetén az utolsó szállítmány kiszállításának időpontjától);

-    ilyen elállás esetén Ön jogosult az adásvételi szerződéstől való elállással kapcsolatban felmerült ésszerű költségek megtérítésére;

-    a tőlünk kapott termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül, a termék kiszállításával megegyező módon, kérjük, küldje vissza a címünkre;

-    a termék visszaküldését követően az összes pénzösszeget (kivéve a termék szállítási költségét) ugyanilyen módon és indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállásától számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek; az így visszaküldött pénzösszegeket az Ön bankszámlájára történő átutalással fizetjük ki;

-    ha a terméket az Ön korábbi kívánságai szerint vagy az Ön személyére módosítják, nem állhat el az adásvételi szerződéstől.

 

VII.    ALTERNATÍV VITARENDEZÉS


 1. Abban az esetben, ha Ön fogyasztó, a fogyasztói jogviták rendezésére a megfelelő alternatív vitarendezési hatóságokat veheti igénybe. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően, amennyiben az Üzemeltető és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. Az Üzemeltető a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást. Az egyszerűbb és a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a Budapesti Békéltető Testület megjelölése eljáró hatóságként. A vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulhat.


 1. Az online vitarendezési platform a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. Az adásvételi szerződésből és annak kapcsán köztünk, mint szerződő felek között keletkező valamennyi jogviszonyra és jogvitára a Cseh Köztársaság joga az irányadó, és a Cseh Köztársaság helyileg és tárgyilagosan illetékes bíróságai fogják eldönteni azokat a helyzeteket, ahol a jelen Általános Szerződéses Feltételek VII. szakasza nem lenne alkalmazható. Ezt a rendelkezést a nemzeti jogrendek és azok védő és kötelező normáinak és szabványainak keretein belül kell alkalmazni a fogyasztók és a gyengébb felek védelme érdekében.


 1. Ezúton kijelentjük, hogy üzleti tevékenységünket elsősorban a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Lengyelországban, Németországban, Ausztriában, Svájcban és Magyarországon végezzük.


 1. Az adásvételi szerződést magyar nyelven kell megkötni. Amennyiben az Ön igényei szerint a megkötött szerződés szövegének fordítása különböző nyelveken készül, a feltételek értelmezésével kapcsolatos vita esetén a szerződés megkötésekor használt nyelv szerinti értelmezés az irányadó; ugyanez vonatkozik a jelen Általános Szerződési Feltételekre is.


Hatálybalépés dátuma: 2022/05/01